1. Hafan
  2. Cymerwch Ran
  3. Cyfeillion
  4. Amdanom ni

CYFEILLION AMGUEDDFA CEREDIGION


Amdanom ni

Fel elusen gofrestredig, mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn falch o’r gwaith a wneir gennym i gefnogi’r Amgueddfa, sy’n gwasanaethu sir hanesyddol Ceredigion gyfan, a’r ffaith ein bod ni’n gweithredu fel pont rhwng yr Amgueddfa a’r gymuned ehangach. Rydym hefyd yn cynghori staff yr Amgueddfa drwy ein Cyngor, ac yn darparu sawl gwahanol fath o gymorth gwirfoddol pan fo angen.

Yn gyfnewid am y gefnogaeth hon, mae’r Cyfeillion yn cael y boddhad o wybod bod ein hymdrechion yn helpu i warchod treftadaeth gyfoethog Ceredigion. Rydym hefyd yn derbyn ac yn rhannu gwybodaeth am ddarlithoedd neu wibdeithiau sydd i ddod, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau cymdeithasol ac agoriadau arddangosfeydd.

Mae gan y Cyfeillion yr hawl i gael 10% o ostyngiad yn siop yr Amgueddfa, ac wrth brynu unrhyw waith celf sy’n cael ei arddangos yn yr oriel, sydd hefyd ar werth.