1. Hafan
  2. Cymerwch Ran
  3. Cyfeillion
  4. Cymerwch Ran

Cymerwch Ran


 

Mae ymuno â’r Cyfeillion yn cynnig cyfleoedd i ddysgu am bethau a gwrthrychau sy’n rhan o hanes a threftadaeth Ceredigion a mynd i arddangosfeydd sy’n ymwneud â phynciau a themâu cyffrous. 

 

Yn ogystal â hyn, gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yn ystod gwyliau’r ysgol, mynd i arddangosfa flynyddol Cymdeithas Gelf Aberteifi a chymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n ymwneud â chelf gymunedol a hanes lleol.  Mae croeso i bawb sy’n rhannu’r diddordebau hyn i ymuno â ni, boed hynny er mwyn gwylio ffilm glasurol, drama a pherfformiad neu wirfoddoli a chael profiad gwaith – neu’r ddau!