1. Hafan
  2. Darganfod
  3. Ysgolion

YMWELIADAU YSGOLION, COLEGAU AC ADDYSGIADOL


Does dim tâl am ymweld ag Amgueddfa Ceredigion. Dyma gyfle gwych i blant ysgol ddysgu am hanes a diwylliant Ceredigion.

ysgolionMae croeso i'r ysgolion a'r colegau ymweld â'r Coliseum ar unrhyw adeg yn ystod yr oriau agor arferol (10am-5pm). Mae croeso i chi arwain eich grŵp eich hun ond byddai'n well trefnu ymweliadau hunan-dywys ymlaen llawn er mwyn inni ferdru nkau did i ni rhoi amcanb a reoli grwpiau

Ymholiadau a threfnu:

Prosiectau Arbennig

Yn achlysurol, mae Amgueddfa Ceredigion yn trefnu prosiectau ar gyfer ysgolion sy'n ymwneud ag arddangosfeydd arbennig; Cadwch lygad ar ein gwefan.

Ymweliadau thematig â'r Amgueddfa

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau gweithgareddau rhyngweithiol sydd wedi eu seilio ar y cwricwlwm a gallwch archebu ymweliad 2 awr neu ddiwrnod cyfan. Gallwn ddylunio ymweliad sy'n addas ar gyfer unrhyw oedran ac yn gysylltiedig â thema o'ch dewis chi, neu gallwch ddewis o blith y canlynol:

  • Bwyd, ffermio a'r byd byw
  • Cartrefi a thai
  • Gwyliau, trafnidiaeth a siwrneiau
  • Teganau, chwarae a hamdden
  • Rhyfel a gwrthdaro
  • Gwisgoedd, ffasiynau ac anwogrwydd
  • Yr Ysgolion Dysgu, swyddi a gyrfaoedd

Newydd yn 2017 - 2018!

Chwedlau Ceredigion -Sesiwn ryngweithiol sy'n archwilio cymeriadau llên gwerin Ceredigion. Dewch i gwrdd â derwyddon a seintiau, gwrachod, dewiniaid, anifeiliaid hud a lledrith a'r tylwyth teg!