1. Hafan
  2. Ymweld

Ymweld


ORIAU AGOR

Dydd Llun 0 Ddydd Sadwrn 

10yb - 5yp

Mae’r amgueddfa ar agor ar wyliau banc ond bydd ar gau rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Mae rhannau o’r amgueddfa ar gau o bryd i’w gilydd ar gyfer digwyddiadau arbennig neu wrth newid o un arddangosfa i un arall; dewch yn ôl fan hyn i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

 

 

LLEOLIAD

Amgueddfa Ceredigion

Ffordd y Môr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AQ

 

CYSYLLTWYCH A NI

01970 633088

museum@ceredigion.gov.uk

 

MYNEDIAD HYGYRCH

Mae’n bosibl mynd mewn cadair olwyn i’r rhan fwyaf o’r safle. Ond, o achos natur hanesyddol rhai o’r adeiladau, gallai mynediad fod yn anodd. Mae lifft i bob llawr.

Mae toiledau hygyrch ar gael ar y llawr gwaelod, wrth y siop a’r ganolfan groeso.

Mae croeso i Gŵn Cymorth ddod i’r amgueddfa.

 

Hysbysiad Preifatrwydd