1. Hafan
  2. Darganfod
  3. Tirweddau'r Dyfodol

Symposiwm Tirweddau'r Dyfodol


 

I gyd-fynd ag arddangosfa Sheep, bydd y symposiwm traws-ddisgyblaethol ‘Tirweddau’r Dyfodol’ hwn yn cynnwys siaradwyr o gymunedau ffermio, curaduron, gwneuthurwyr polisi, gwyddonwyr, daearyddwyr ac artistiaid. Bydd y symposiwm yn archwilio sgyrsiau ynghylch dyfodol ein tirwedd ffermio wledig trwy drafodaethau panel, teithiau maes a gweithdai.

E-bostiwch alice.briggs@ceredigion.gov.uk i fynegi diddordeb mewn mynychu.   

9 & 10 Mai 

£10