• Croeso

  Oriau Agor:

  Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 10:00 - 17:00

  01970 633088

   

  Nodwch plîs, bydd yr amgueddfa ar gau ar y 28 Chwefror, 2:30pm - 4pm. Y siop a'r caffi ar agor fel arfer.

 • Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion

  Manylion llawn...
 • Priodasau yn Amgueddfa Ceredigion

  Manylion llawn...
 • Un Diwrnod Arall yn Llai

  18 Ionawr -11 Ebrill

  10am-5pm

  Am ddim(croesewir cyfraniadau)

  Manylion llawn

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM


Amgueddfa Ceredigion: Ennyn Chwilfrydedd y Chwilfrydig

Croeso i Amgueddfa Ceredigion a'r hen theatr Edwardaidd hyfryd sy'n gartref iddi. Rydym yng nghanol Aberystwyth nid nepell o'r môr.

Rydym ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10-5pm. Mae mynediad am ddim.

Mae'r Amgueddfa'n gartref i gasgliadau parhaol a rhai dros dro sy'n archwilio treftadaeth, diwylliant a chelfyddyd Ceredigion. Mae'r Amgueddfa'n agored i bawb: yn hen ac ifanc, o bob lliw a llun.

Nid yn unig y mae'r Amgueddfa ei hun yn ffynnu mae hefyd nosweithiau ffilmiau, perfformiadau, gweithdai, caffi prysur sy'n gwerthu cynnyrch lleol blasus a siop yr Amgueddfa.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau a'r arddangosfeydd tanysgrifiwch i'n rhestr bostio ni.

Edrychwn ymlaen at roi croeso i chi ac ennyn chwilfrydedd y chwilfrydig.