• Croeso

  Oriau Agor:

  Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 10:00 - 17:00

  01970 633088

 • Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion

 • An Extraordinary Female Affection

  The Life and Love of the Ladies of Llangollen

  1 Chwefror, 6.30yp

  £6/£5

 • Dathlwch eich diwrnod hanesyddol yn Amgueddfa Ceredigion

  Am fwy o wybodaeth, dewch i Ffair Briodas a Digwyddiad i Lansio Amgueddfa Ceredigion fel lleoliad i gynnal priodasau

  24 Chwefror, 11yb - 3yp


AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM


Amgueddfa Ceredigion: Ennyn Chwilfrydedd y Chwilfrydig

Croeso i Amgueddfa Ceredigion a'r hen theatr Edwardaidd hyfryd sy'n gartref iddi. Rydym yng nghanol Aberystwyth nid nepell o'r môr.

Rydym ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10-5pm. Mae mynediad am ddim.

Mae'r Amgueddfa'n gartref i gasgliadau parhaol a rhai dros dro sy'n archwilio treftadaeth, diwylliant a chelfyddyd Ceredigion. Mae'r Amgueddfa'n agored i bawb: yn hen ac ifanc, o bob lliw a llun.

Nid yn unig y mae'r Amgueddfa ei hun yn ffynnu mae hefyd nosweithiau ffilmiau, perfformiadau, gweithdai, caffi prysur sy'n gwerthu cynnyrch lleol blasus a siop yr Amgueddfa.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau a'r arddangosfeydd tanysgrifiwch i'n rhestr bostio ni.

Edrychwn ymlaen at roi croeso i chi ac ennyn chwilfrydedd y chwilfrydig.