• Croeso

  Oriau Agor:

  Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 10:00 - 17:00

  01970 633088

 • Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

  Bydd Amgueddfa Ceredigion ar gau ar gyfer y Nadolig o 4pm Noswyl Nadolig. Byddwn yn ail-agor am 10am 2 Ionawr. Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb!

 • Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion

  Nodwch plîs, bydd yr oriel ar gau ar y 6ed o Ragfyr. Bydd gweddill yr amgueddfa, y siop a'r caffi ar agor fel arfer.

 • Margaret Jones: Dathlu'r 100

  27 Hydref 2018 - 5 Ionawr 2019

  10yb - 5yp

  Am ddim

  Mwy o wybodaeth

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM


Amgueddfa Ceredigion: Ennyn Chwilfrydedd y Chwilfrydig

Croeso i Amgueddfa Ceredigion a'r hen theatr Edwardaidd hyfryd sy'n gartref iddi. Rydym yng nghanol Aberystwyth nid nepell o'r môr.

Rydym ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10-5pm. Mae mynediad am ddim.

Mae'r Amgueddfa'n gartref i gasgliadau parhaol a rhai dros dro sy'n archwilio treftadaeth, diwylliant a chelfyddyd Ceredigion. Mae'r Amgueddfa'n agored i bawb: yn hen ac ifanc, o bob lliw a llun.

Nid yn unig y mae'r Amgueddfa ei hun yn ffynnu mae hefyd nosweithiau ffilmiau, perfformiadau, gweithdai, caffi prysur sy'n gwerthu cynnyrch lleol blasus a siop yr Amgueddfa.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau a'r arddangosfeydd tanysgrifiwch i'n rhestr bostio ni.

Edrychwn ymlaen at roi croeso i chi ac ennyn chwilfrydedd y chwilfrydig.