• Croeso

  Oriau Agor:

  Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 10:00 - 17:00

  01970 633088

  Oriel ar agor 11am - 4pm

  Noder: Bydd Tŷ Coffi’r Coliseum ac Amgueddfa Ceredigion ar gau 11-3pm dydd Llyn, 16 Medi a 1-5pm ddydd Sadwrn, 21 Medi.  Bydd y Siop a’r Ganolfan Groeso ar agor, fel arfer. 

   

 • GAN EI FOD YNO

  20 Gorffennaf - 12 Hydref 2019

  10am - 5pm

  Am ddim

  Manylion llawn...
 • Gŵyl Chwedleua Aberystwyth 2019

  31 Hydref - 3 Tachwedd

 • Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion

  Manylion llawn...
 • Priodasau yn Amgueddfa Ceredigion

  Manylion llawn...

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM


Amgueddfa Ceredigion: Ennyn Chwilfrydedd y Chwilfrydig

Croeso i Amgueddfa Ceredigion a'r hen theatr Edwardaidd hyfryd sy'n gartref iddi. Rydym yng nghanol Aberystwyth nid nepell o'r môr.

Rydym ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10-5pm. Mae mynediad am ddim.

Mae'r Amgueddfa'n gartref i gasgliadau parhaol a rhai dros dro sy'n archwilio treftadaeth, diwylliant a chelfyddyd Ceredigion. Mae'r Amgueddfa'n agored i bawb: yn hen ac ifanc, o bob lliw a llun.

Nid yn unig y mae'r Amgueddfa ei hun yn ffynnu mae hefyd nosweithiau ffilmiau, perfformiadau, gweithdai, caffi prysur sy'n gwerthu cynnyrch lleol blasus a siop yr Amgueddfa.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau a'r arddangosfeydd tanysgrifiwch i'n rhestr bostio ni.

Edrychwn ymlaen at roi croeso i chi ac ennyn chwilfrydedd y chwilfrydig.