1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125

Arddangosfeydd Cyfredol

DEFAID

Mae ‘Defaid’ yn archwilio hanes, treftadaeth a diwylliant cymunedau ffermio defaid a’u perthynas â’r tir tirwedd.

6 Ebrill – 29 Mehefin

11am – 4pm


Gwerin a rŵts

 

Gwerin Aber Clwb

Mae Clwb Gwerin Aber yn gwahodd pawb sy’n dymuno canu, chwarae neu wrando ar noson o gerddoriaeth fyw. Am ragor o wybodaeth ewch i www.aberystwythfolkclub.co.uk

 

 

Ar ddydd Mercher cyntaf a thrydydd dydd Mercher bob mis

Drysau'n ar agor 7yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Cerddoriaeth
16/01/2019 - pharhaol

DEFAID

 

 

Mae Defaid yn brosiect wedi’i gynllunio i greu sgwrs o amgylch tirwedd ucheldirol Canolbarth Cymru. Bydd yr arddangosfa yn archwilio ei hanes, ei threftadaeth a'i diwylliant fel cymuned ffermio defaid, ac yn arbennig ecoleg a defnydd y tir yn y dyfodol mewn perthynas â thrafodaethau cyfredol ynghylch rheoli tir a dyfodol ffermio yng Nghymru.

6 Ebrill – 29 Mehefin

11yb – 4yp

Arddangosfa yn agor 6 Ebrill, 2pm

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Arddangosfa
06/04/2019 - pharhaol

Dosbarth Yoga

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
02/05/2019 - pharhaol

Darlunio modelau mewn gwisg arbennig

4 Mai, 3pm – 4.30pm
1 Mehefin, 3pm – 4.30pm
3 Awst, 3pm – 4.30pm

£10 (yn cynnwys deunyddiau)

Dewch i wella eich sgiliau darlunio yn awyrgylch a naws yr Amgueddfa, gyda gwisgoedd o’r casgliad i ysbrydoli eich dychymyg.  Dan arweiniad yr artist Ruth Koffer.

Croesewir pob gallu.  Yn agored i bawb o 10+oed.

Gweithdy
04/05/2019 - pharhaol

Darlunio o gasgliad yr amgueddfa

31 Mai, 10.30am – 12pm
6 Gorffennaf 3pm – 4.30pm
2 Awst, 10.30am – 12pm

£10 (yn cynnwys deunyddiau)

Datblygwch eich hyder yn eich gallu celfyddydol dan arweiniad yr artist Ruth Koffer ac ymgollwch mewn pethau hynod a hudolus.  

Gweithdy
31/05/2019 - pharhaol

Noson o Haf ar y Teils

 

Gan ddechrau yn yr Amgueddfa, fe fydd Alison Pierse yn eich tywys ar daith gerdded o amgylch brithweithiau Aberystwyth.  Archebwch le yn uniongyrchol gydag Alison www.aberdabbadoo.co.uk

7pm

£8 (yn cynnwys diod)

Sgwrs
20/06/2019

On the Birde's Side

 

Mae bardd Palesteinaidd a newyddiadurwr Eidalaidd yn ffugio priodas ac yn cynorthwyo pump o Balestiniaid a Syriaid i gyrraedd Sweden. 

Drysau’n agor am 6pm

Am ddim (cyfraniadau i fenter cydweithredol dyngarol Khora)

Ffilm a Theatr
21/06/2019

Wythnos Roboteg

Lluniwch eich robot eich hun o ba rannau bynnag y gallwch ddod ar eu traws ar ein tomen sgrap.  Gweithdy galw heibio.  Croeso i bob oedran. 

24 - 27 June

4-6pm

£1 y robot

Gweithdy
24/06/2019 - pharhaol

She Shears (2018)

 

Angerdd, pwrpas a phenderfyniad! Hanes pum gwraig yn cystadlu ym myd caled cneifio cystadleuol yw She Shears!

Drysau 7pm

O flaen llaw £5 / Wrth y drws  £6

 

Ffilm a Theatr
28/06/2019

Black Sheep (2006)

 

Ar fferm yn Seland Newydd mae arbrawf mewn peirianneg enetig yn troi defaid mân-wlanog yn lladdwyr gwlanog, sychedig am waed! 

9pm

O flaen llaw £5 / Wrth y drws £6

15

Ffilm a Theatr
28/06/2019

James Hickman & Dan Cassidy

 

Noson o gerddoriaeth werin o ochr draw’r Iwerydd gyda Hickman a Cassidy yn cyfuno lleisiau penigamp, cerddoriaeth gitâr rymus a pherfformiadau meistrolgar ar y ffidil.  

Drysau’n agor 7pm

O flaen llaw £10 / Wrth y drws £12

Cerddoriaeth
12/07/2019

Simon Proffitt & Ash Cooke

 

Noson o ddatganiadau byrfyfyr ar gitâr deuol yn ymwneud gyda chwarae heb fod yn gyweiraidd a thechneg ymestynnol.

Drysau yn agor 8pm

£8

Cerddoriaeth
18/07/2019

MusicFest: Rhisiart Arwel

 

Bydd y gitarydd clasurol enwog Rhisiart Arwel yn perfformio cyfansoddiadau gan Bach, Granados, Piazzolla a Satie i enwi ond ychydig. 

Drysau’n agor 7.30pm

O flaen llaw £6 / Wrth y drws £8

Cerddoriaeth
19/07/2019

Gan ei fod yno

 

20 Gorffennaf - 12 Hydref 2019

Bydd yr arddangosfa ‘Gan ei fod yno’ yn edrych ar anturio dynol: yr awydd i fynd y tu hwnt i’r gorwel, dringo’r mynydd, mentro ar draws y cefnfor, hedfan ymhlith y sêr, dargafnod rhywbeth dim ond oherwydd ei fod yno (neu oherwydd fod yna sôn a si ei fod yno). 

Dewch i ddarganfod yr offer a’r peiriannau sydd wedi gwneud hwylio ac anturio’n bosibl a dadorchuddio’r llen ar hanesion y bobl ddewr hynny a gymerodd risgiau eofn wrth iddynt fynd ar drywydd darganfyddiadau newydd. 

10am – 5pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Arddangosfa
20/07/2019 - pharhaol

Gweithdy Mandala

Dewch i archwilio geometreg sanctaidd a chelf mandala gyda’r artist Anne Thomas. Drwy gael eich ysbrydoli gan natur a chelf mandala aml-ddiwylliannol byddwch yn dysgu sut i greu patrymau gan ddefnyddio doethineb hynafol, llinell a lliw. 

Croeso i ddechreuwyr.  Yn agored i bawb 14+ oed

2pm – 4pm

£8 (yn cynnwys deunyddiau)


27/07/2019

MusicFest: Sacsoffeneg

 

Bydd yr athrawon sacsoffon o fri Kyle Horch a Lars Lien, ynghyd â’u myfyrwyr rhyfeddol yn eich syfrdanu gyda pherfformiadau sacsoffon ar noson o haf.

3.30pm – 4pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)


31/07/2019

Planetariwm dros dro

 

Dewch i ddargafnod y sêr yn ein planetariwm dros dro. 

Rhaid archebu lle o flaen llaw

6pm – 9pm (sesiynau 30 munud)

Yn rhad ac am ddim (croesewir cyfraniadau)

 


31/07/2019

Gweithdai Dargonfod

 

7 & 20 Awst

Dewch i ddarganfod arddangosfa ‘Gan ei fod yno’ drwy gyfrwng gweithgareddau crefft hwyliog i deuluoedd. 

10.30am-12.30pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

 

Gweithdy
07/08/2019

Gweithdai Dargonfod

 

7 & 20 Awst

Dewch i ddarganfod arddangosfa ‘Gan ei fod yno’ drwy gyfrwng gweithgareddau crefft hwyliog i deuluoedd. 

10.30am-12.30pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

 

Gweithdy
20/08/2019

Jukka-Pekka Kervinen

 

Mae’r cyfansoddwr o’r Ffindir Jukka-Pekka Kervinen yn canolbwyntio ar ryngweithiadau rhwng dyn a pheiriant, synau wedi’u prosesu, prosesau cerddorol algorithmig a phrosesau cerddorol gyda chymorth cyfrifiadur.

Drysau’n agor 8pm

£10

Cerddoriaeth
14/08/2019