Amgueddfa Ceredigion Museum
  1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 633088


Yoga Dosbarth

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
03/05/2018 - pharhaol

Cerdded Aberystwyth gyda John Weston

8, 15, 22, 29 Awst

5, 12, 19, 26 Medi

 

10.30yb – 12.30yp

Aberystwyth drwy’r oesoedd gyda John Weston, yr hanesydd lleol brwdfrydig. Gan gychwyn a gorffen yn Awditoriwm yr Amgueddfa, bydd Cerdded Aberystwyth yn mynd â chi ar daith drwy adeiladau Aberystwyth, ei phobl a’i hanes o 1277 hyd heddiw.

 Ar agor i bawb

Am ddim (croesewir cyfraniadau), Rhaid archebu lle ymlaen llaw

Sgwrs
19/06/2018 - pharhaol

Gwneud Sblash

10yb – 5yp

Wrth ddathlu ‘Blwyddyn y Môr’, mae’r arddangosfa hon yn edrych yn hiraethus ar rai o’r arferion a’r hynodrwydd sy’n nodweddu perthynas y genedl â glan y môr.

Sioeau pypedau, asynnod, cadeiriau glan môr, dillad ymdrochi, gwylanod, hufen iâ, sgod a sglods; dewch i edrych o’r newydd ar sut roeddem yn treulio ein hamser hamdden preifat mewn lle mor gyhoeddus, beth bynnag y tywydd.

Caiff ymwelwyr gyfle i wisgo i fyny, tynnu lluniau o’r teulu a chreu eu cardiau post eu hunain i gofio’u hymweliad.

Am ddim

Arddangosfa
14/07/2018 - 13/10/2018

Gweithdy Gwneud Pypedau

Saesneg - 1 Awst 11yb – 1yp

Cymraeg – 22 Awst 2yp – 4yp

Gwnewch eich pyped eich hun a chael eich ysbrydoli gan gasgliad pypedau’r amgueddfa a’n harddangosfa dros dro ‘Ar Lan y Môr’.

Gweithdy i’r teulu

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Gweithdy
22/08/2018

Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

22 Awst

1yp – 1.30yp

Sioe Bypedau Fflic a Fflac (Cymraeg)

Dilynwch anturiaethau Fflic a Fflac ar eu gwyliau yn Aberystwyth – sesiwn o hwyl a dysgu gyda phypedau lliwgar.

Mae crocodeiliaid cariadus, môr-ladron talog a Punch a Judy yn eich gwahodd i gyd i ymuno yn yr hwyl gyda Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

Pob oedran

£4 plant / £2 oedolion

 

Ffilm a Theatr
22/08/2018

Clwb Gwerin Aber Folk

Drysau’n agor am 7.30yp

Mae Clwb Gwerin Aber Folk yn estyn gwahoddiad i bawb sydd am ganu, chwarae neu wrando ar gerddoriaeth acwstig fyw gyda’r nos.

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

 

Cerddoriaeth
05/09/2018

UPRISING! Spirit of '68

Drysau'n agor am 5.15pm a 7pm

Gan dynnu llinellau rhwng cyfnodau cythryblus yr 1960au a heddiw, mae UPRISING! Spirit of '68 yn rhaglen o ddangosiadau ffilm ledled y Deyrnas Unedig sy'n mynd ar drywydd y sinema a gwaddol 1968. Bydd Amgueddfa Ceredigion yn dangos dwy ffilm:

Ffilm #1 – Memories of the Underdevelopment – ffilm hybrid ffuglen ddogfennol ffraeth sy'n mynd ar drywydd Havana yn y cyfnod ôl-chwyldroadol. 15

Ffilm #2 – Redoubtable – portread coeglyd, slapstic o ddeffroad gwleidyddol Godard trwy lygaid ei wraig ifanc, Anna Wiazemsky. (15)

Prisiau pob ffilm:

£6.90 Oedolion

£6.40 Henoed

£5.90 Myfyrwyr

Ffilm a Theatr
14/09/2018

Clwb Gwerin Aber Folk

Drysau’n agor am 7.30yp

Mae Clwb Gwerin Aber Folk yn estyn gwahoddiad i bawb sydd am ganu, chwarae neu wrando ar gerddoriaeth acwstig fyw gyda’r nos.

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

 

Cerddoriaeth
19/09/2018

Rhisiart Arwel - Gitâr Glasurol

Drysau'n agor am 3pm

Gan ddathlu rhyddhau ei CD newydd, bydd Rhisiart yn perfformio darnau poblogaidd ar gyfer y gitâr o Ewrop ac o Dde America, gan gynnwys cyfansoddiadau gan Bach, Granados, Piazzolla, Satie, Fleury, Brouwer ac Albeniz.

£10/£5

 


23/09/2018