Amgueddfa Ceredigion Museum
  1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 633088


Rhaglen BBC Any Questions

6.30yp drysau'n agor
dallediad byw 8.02yp
Mae’r Coliseum wedi llwyfanu dadleuon gwleidyddol ers iddo agor yn 1905. Daeth Emmeline Pankhurst yma i geisio cael cefnogaeth i’r suffragettes yn 1911. Nawr gallwch chi ymuno â chynulleidfa rhaglen ‘Any Questions’ y BBC a chymryd rhan mewn dadl wleidyddol fyw ar Radio 4.
Darllediad byw 8.02yp

Tocynnau: AM DDIM
(gwnewch gais ymlaen llaw drwy gysylltu â
Sarah.morton@ceredigion.gov.uk)
Sgwrs
19/01/2018 - 19/01/2018

Seren Morgan Jones - Mae’n Hen Bryd

10yb - 5yp
Ganwyd Seren Morgan Jones yn Aberystwyth.
Gyda menywod yn thema ganolog yn ei gwaith, mae Seren yn creu delweddau gan ddefnyddio elfennau o iaith arluniol glasurol, gyda thro cynnil, ffeministaidd yn ei chynffon.
Mae’r arddangosfa’n dod â phortreadau o ddau gorff o waith blaenorol gan Seren at ei gilydd, sef Llygaid Hanes sy’n cofnodi menywod Cymru o’r 19eg Ganrif, a Portreadau o Brotestwyr sy’n edrych ar suffragettes Cymru ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Bydd darnau o gasgliad gwisgoedd Cymreig yr Amgueddfa, a fu’n ysbrydoliaeth i Seren, hefyd yn rhan o’r arddangosfa.

Am ddim
Arddangosfa
20/01/2018 - 14/04/2018

Caru Barddoniaeth Cymru - Santes Dwynwen a Saint Ffolant

Tymor Cariad yn yr Amgueddfa
10yb - 5yp
Caru Barddoniaeth Cymru - Santes Dwynwen a Saint Valentine

Cyfle i ailgynnau eich cariad at ramant Cymru drwy ein llwybr barddoniaeth.
Am ddim
Gweithdy
25/01/2018 - 14/02/2018

Mae'n Hen Bryd

2yp

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i agoriad yr arddangosfa newydd Mae’n Hen Bryd gan artist Seren Morgan Jones ar Dydd Sadwrn 26 Ionawr 2yp i agor gan artist enwog William Wilkins.

Am ddim

Arddangosfa
27/01/2018 - 27/01/2018

Caru'ch Amgueddfa

Tymor cariad yn y Amgueddfa
10yb - 3yp
Dewch i rannu’ch brwdfrydedd dros gasgliad yr Amgueddfa a threftadaeth Ceredigion. Rhowch gynnig ar grefftau traddodiadol, cymerwch olwg agos ar rai o wrthrychau’r amgueddfa a dewch â gwrthrych arbennig rydych chi’n ei garu gyda chi. Digon o hwyl ymarferol ar gyfer y teulu cyfan. Cyfle i gwrdd â Chyfeillion a Gwirfoddolwyr yr Amgueddfa.
Pob oedran

Oedolion £8 (yn cynnwys aelodaeth Cyfeillion 2018 AM DDIM)
Plant £3 (rhai dan 5 oed AM DDIM)
Gweithdy
28/01/2018 - 28/01/2018

Dr Jacqueline Jeynes - Walking Wales, the art lovers guide to Wye Valley Way

Tymor Cariad yn y Amgueddfa
Drysau'n agor - 6.30yp
Dr Jacqueline Jeynes – ‘Walking Wales, The Art Lovers Guide to Wye Valley Way’

“The challenge of committing yourself to 15 days walking over mixed terrain as a pensioner is significant, of course, and should not be under-estimated. But I love a challenge!”
Bydd yr awdur, yr ysgrifennwr teithio a’r hanesydd celf, Dr Jacqueline Jeynes yn sôn am ei thaith gerdded ar hyd Llwybr Dyffryn Gwy, gan ddefnyddio’i lluniau ei hun yn ogystal â gwaith gan arlunwyr cynnar.

£5
Sgwrs
09/02/2018 - 09/02/2018

Andy Watts - Noson o gerddoriaeth swynola synfyfyriol yn amgueddfa cariad

Tymor Cariad yn yr Amgueddfa
Drysau'n agor - 7.30yp
I ddathlu einTymor Cariad yn yr Amgueddfa, mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn edrych ymlaen yn eiddgar i gyflwyno noson gyda’r offerynnwr amryddawn a’r cyfansoddwr nodedig, Andy Watts.
Daeth i enwogrwydd gyda’r grŵp gwerthiant platinwm The Seahorses, ac mae Andy hefyd wedi teithio gyda Red Hot Chilli Peppers, y Rolling Stones a’r John Butler Trio. Bydd Amgueddfa Cariad yn berfformiad o waith Andy fel artist unigol mewn awyrgylch clos.

Pris Llawn: £6, Pris Gostyngol: £5
Cerddoriaeth
10/02/2018 - 10/02/2018

Gweithdy caru lladin a Chocolat

Tymor Cariad yn yr Amgueddfa
Drysau'n agor - 6yp
6.30 – 7.30pm – Gweithdy dawns Caru Lladin
£3
Gwnewch i’ch calon guro’n gyflymach ar Ddydd Sant Ffolant eleni gyda’n gweithdy dawns Caru Lladin. Dewch gyda phartner, neu dewch o hyd i un ar ôl cyrraedd, croeso i bawb.

7.30pm – Chocolat Aberystwyth
Pris Llawn: £6, Pris Gostyngol £5
Awydd dipyn o ddawnsio ‘swing’? Bydd Chocolat, band jas sipsi tref Aberystwyth yn perfformio.

Tapas i gariadon
£12 y pen...
Bydd Tŷ Coffi’r Coliseum yn cynnig prydau tapas i ychwanegu at flas y noson.
Mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw.
Cerddoriaeth
14/02/2018 - 14/02/2018

Gweithdy creu portreadau ysbrydoledig

1.30yb - 4.30yp
Gydag ysbrydoliaeth arddangosfa Seren Morgan Jones a chasgliad yr amgueddfa, byddwn yn eich tywys trwy’r grefft o greu eich portread eich hun gan ddefnyddio technegau ffotograffiaeth, argraffu a chludwaith.
£10 (archebu’n hanfodol)
Oed: 11+
Gweithdy
17/02/2018 - 17/02/2018

Straeon o'r carped hud

2yp - 4yp
Mae carped hud yr amgueddfa’n barod i godi o’r ddaear!! Dewch i eistedd ar y carped a gwrando ar straeon byrion yn seiliedig ar rhai o gymeriadau casgliad yr amgueddfa ac arddangosfa dros dro
Seren Morgan Jones. Cyfle i glywed straeon yn cael eu hadrodd gan storïwyr lleol a chreu dis storïau i’ch ysbrydoli i greu eich straeon eich hun.
Pob oedran
AM DDIM (croesewir rhoddion)
Gweithdy
20/02/2018 - 20/02/2018

Hwylnos siantis mor yn yr amgueddfa

7yp - 9yb
Diawl i f'enaid! Rydym yn galw ar bob morleidr, creadur y dyfnfor a bycanîr i ddod, yng nghwmni oedolyn, i gysgu dan y tonnau yn Amgueddfa Ceredigion. Gyda chlymau pysgotwyr, siantis môr, brecwast mor ladron a chloc crocodeil, mi fydd yn antur fythgofiadwy!
Ffilm – HOOK (U)
Ewch i’n gwefan i weld pa drysorau ac eitemau hanfodol sydd eu hangen arnoch, ac archebu’ch tocyn yn gynnar!
Plant: £20, Oedolion: Am Ddim
Oed: 8 - 13
Gweithdy
21/02/2018 - 22/02/2018