Amgueddfa Ceredigion Museum
  1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 633088


Gobaith yn y Rhyfel Mawr

10yb – 5yp

Mae Gobaith yn y Rhyfel Mawr yn olrhain hanes chwe thro y bu i Sefydliad y Bad Achub ddod i’r adwy, a hynny drwy arddangosiadau rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu cyfan.

Dewch i weld y Rhyfel Byd Cyntaf drwy lygaid y rhai hynny oedd yn byw ar arfordiroedd Cymru, Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon a thalu teyrnged i ddewrder gwŷr y Bad Achub a’r rhai a achubwyd. Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys eitemau a hanesion ynglŷn ag arwyr y Bad Achub yng Ngheredigion, gan gynnwys bad achub John a Naomi Beattie.

Arddangosfa
21/04/2018 - 30/06/2018

Yoga Dosbarth

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
03/05/2018 - pharhaol

Clwb Gwerin Aber Folk – Sesiynau Agored

Drysau’n agor am 7.30yp

Mae Clwb Gwerin Aber Folk yn estyn gwahoddiad i bawb sydd am ganu, chwarae neu wrando ar gerddoriaeth acwstig fyw gyda’r nos. Mae’r Sesiynau Agored yn ffynnu ar gymysgedd gwych o gerddoriaeth acwstig ac yn croesawu pawb i ganu’n unigol, cyd-chwarae neu eistedd yn ôl a gwrando.

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

 

Cerddoriaeth
04/07/2018

Clwb Gwerin Aber Folk – Sesiynau Agored

Drysau’n agor am 7.30yp

Mae Clwb Gwerin Aber Folk yn estyn gwahoddiad i bawb sydd am ganu, chwarae neu wrando ar gerddoriaeth acwstig fyw gyda’r nos. Mae’r Sesiynau Agored yn ffynnu ar gymysgedd gwych o gerddoriaeth acwstig ac yn croesawu pawb i ganu’n unigol, cyd-chwarae neu eistedd yn ôl a gwrando.

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

 

Cerddoriaeth
01/08/2018

Cerdded Aberystwyth gyda John Weston

6, 13, 20, 27 Mehefin

18, 25 Gorffennaf

8, 15, 22, 29 Awst

 

10.30yb – 12yp

Aberystwyth drwy’r oesoedd gyda John Weston, yr hanesydd lleol brwdfrydig. Gan gychwyn a gorffen yn Awditoriwm yr Amgueddfa, bydd Cerdded Aberystwyth yn mynd â chi ar daith drwy adeiladau Aberystwyth, ei phobl a’i hanes o 1277 hyd heddiw.

 Ar agor i bawb

Am ddim (croesewir cyfraniadau), Rhaid archebu lle ymlaen llaw

Sgwrs
19/06/2018 - pharhaol

Listen to the Voice of Fire yn cyflwyno…

Drysau’n agor am 7yp

Cerddoriaeth ar gyfer ffliwt, electroneg byrfyfyr, gitâr a darganfyddiadau wedi'u torri

(£7/5)

Cerddoriaeth
12/07/2018

Gwneud Sblash

10yb – 5yp

Wrth ddathlu ‘Blwyddyn y Môr’, mae’r arddangosfa hon yn edrych yn hiraethus ar rai o’r arferion a’r hynodrwydd sy’n nodweddu perthynas y genedl â glan y môr.

Sioeau pypedau, asynnod, cadeiriau glan môr, dillad ymdrochi, gwylanod, hufen iâ, sgod a sglods; dewch i edrych o’r newydd ar sut roeddem yn treulio ein hamser hamdden preifat mewn lle mor gyhoeddus, beth bynnag y tywydd.

Caiff ymwelwyr gyfle i wisgo i fyny, tynnu lluniau o’r teulu a chreu eu cardiau post eu hunain i gofio’u hymweliad.

Am ddim

Arddangosfa
14/07/2018 - 13/10/2018

Francine Stock a Ffilmiau o’n Gorffennol

Drysau’n agor 7yp

Bydd Francine Stock, cyflwynydd The Film Programme ar BBC Radio 4, yn tyrchu i archifau ffilm y Colisewm i ddewis pedair ffilm eiconig o hanes ein sinema. Ochr yn ochr â Jamie Terrill, o Brifysgol Aberystwyth, bydd Francine yn trafod pob ffilm yn ei chyd-destun gyda chlipiau ffilm. Caiff ei dewis o ffilmiau eu dangos yn yr amgueddfa yn yr Hydref. Mewn cysylltiad â Gŵyl y Gelli.

£8/£6

Sgwrs
14/07/2018 - 14/07/2018

Clwb Gwerin Aber Folk – Cylch Canu

Drysau’n agor am 7.30yp

Gan ymgasglu mewn cylch canolog, bydd perfformwyr cerddoriaeth acwstig yn dod ynghyd ar gyfer Cylch Canu Clwb Gwerin Aber Folk. Bydd pob perfformiwr yn cymryd rhan yn ei dro ac yn gwahodd y gynulleidfa i gymryd rhan os ydynt yn dymuno.

Am ddim (croesewir cyfraniadau)


18/07/2018

Clwb Gwerin Aber Folk – Cylch Canu

Drysau’n agor am 7.30yp

Gan ymgasglu mewn cylch canolog, bydd perfformwyr cerddoriaeth acwstig yn dod ynghyd ar gyfer Cylch Canu Clwb Gwerin Aber Folk. Bydd pob perfformiwr yn cymryd rhan yn ei dro ac yn gwahodd y gynulleidfa i gymryd rhan os ydynt yn dymuno.

Am ddim (croesewir cyfraniadau)


15/08/2018

Ensemble Cymru - Anne Denholm

Drysau’n agor am 7yp

Ymunwch ag Anne Denholm, Prif Delynores Ensemble Cymru, a’r Delynores Frenhinol bresennol, i glywed perfformiad o unawdau telyn.

Mewn cysylltiad â Musicfest Xtra.

£10 /£8

 

Cerddoriaeth
21/07/2018

Noson hwyl a sbri gwlad y basg

Drysau'n agor 7.30yp

Ortzadar Tadea dawns a cherddoriaeth a bwydlen traddodiadol pintxos gan Ultracomida
£8 Mae’r tocynnau ar werth yn Ultracomida a’r Canolfan Croeso + £5 ar y noson y byffe pintxos
Tel: 01970 633088 / 01970 630686

Cerddoriaeth
26/07/2018

The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)

Drysau’n agor am 7yp

Ymunwch â’r eigionegydd Steve Zissou a’r criw ar fwrdd y Belafonte wrth iddynt gynllwynio i ddial ar greadur mytholegol y môr a fwytaodd ei bartner. A wnaiff Steve ddarganfod y creadur a pha anturiaethau fydd yn eu hwynebu ar hyd y daith?

15

£6/£5

Ffilm a Theatr
27/07/2018 - 27/07/2018

Carafan Fach y Colisewm

28 Gorffennaf, 4 Awst, 11 Awst

12yp – 4yp

Mae Carafan Fach y Colisewm yn ôl ar lan y môr Aberystwyth yr haf hwn i ddangos ffilmiau bach ac amgueddfa fach i gynulleidfaoedd bach! Ymchwiliwch i hanes Ceredigion a chanfod sut le oedd glan y môr amser maith yn ôl o’ch sedd y tu mewn i sglein a swyn y garafán.

Am ddim (croesewir cyfraniadau)


28/07/2018

Carafan Fach y Colisewm

28 Gorffennaf, 4 Awst, 11 Awst

12yp – 4yp

Mae Carafan Fach y Colisewm yn ôl ar lan y môr Aberystwyth yr haf hwn i ddangos ffilmiau bach ac amgueddfa fach i gynulleidfaoedd bach! Ymchwiliwch i hanes Ceredigion a chanfod sut le oedd glan y môr amser maith yn ôl o’ch sedd y tu mewn i sglein a swyn y garafán.

Am ddim (croesewir cyfraniadau)


04/08/2018

Carafan Fach y Colisewm

28 Gorffennaf, 4 Awst, 11 Awst

12yp – 4yp

Mae Carafan Fach y Colisewm yn ôl ar lan y môr Aberystwyth yr haf hwn i ddangos ffilmiau bach ac amgueddfa fach i gynulleidfaoedd bach! Ymchwiliwch i hanes Ceredigion a chanfod sut le oedd glan y môr amser maith yn ôl o’ch sedd y tu mewn i sglein a swyn y garafán.

Am ddim (croesewir cyfraniadau)


11/08/2018

Gweithdy Gwneud Pypedau

Saesneg - 1 Awst 11yb – 1yp

Cymraeg – 22 Awst 2yp – 4yp

Gwnewch eich pyped eich hun a chael eich ysbrydoli gan gasgliad pypedau’r amgueddfa a’n harddangosfa dros dro ‘Ar Lan y Môr’.

Gweithdy i’r teulu

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Gweithdy
01/08/2018

Gweithdy Gwneud Pypedau

Saesneg - 1 Awst 11yb – 1yp

Cymraeg – 22 Awst 2yp – 4yp

Gwnewch eich pyped eich hun a chael eich ysbrydoli gan gasgliad pypedau’r amgueddfa a’n harddangosfa dros dro ‘Ar Lan y Môr’.

Gweithdy i’r teulu

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Gweithdy
22/08/2018

Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

1 Awst

2yp – 3yp

Sioe Bypedau Professor Panic (Saesneg)

Bydd Professor Panic yn cyflwyno sioe draddodiadol ‘Punch and Judy’ gyda llwyth o gusanau crocodeil.

7 Awst

12.30yp – 3.30yp

Pypedau Vagabondi Helfa drysor a sioe bypedau A pirates life for me (Saesneg)

Dewch yn eich gwisg môr-leidr orau ac ymunwch yn antur helfa drysor y môr-ladron o amgylch yr amgueddfa.

Bydd Capten Mary Macguire yn adrodd ei straeon celwydd golau am fywyd ar y moroedd mawr, gallwch wylio ei llong yn agor o’r gist drysor fawr a darganfod cyfrinach cist Barfgoch.

15 Awst

2yp – 3yp

Sioe Bypedau Fflic a Fflac (Cymraeg)

Dilynwch anturiaethau Fflic a Fflac ar eu gwyliau yn Aberystwyth – sesiwn o hwyl a dysgu gyda phypedau lliwgar.

22 Awst

1yp – 1.30yp

Sioe Bypedau Living Daylights (Cymraeg)

Sioe draddodiadol ‘Punch and Judy’ mewn bwth pren traddodiadol fel yr arferwyd ei pherfformio ar y prom yn Aberystwyth. Disgwyliwch 'swazzles', selsig a slapstic aflafar.

Mae crocodeiliaid cariadus, môr-ladron talog a Punch a Judy yn eich gwahodd i gyd i ymuno yn yr hwyl gyda Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

Pob oedran

£4 plant / £2 oedolion

 

Ffilm a Theatr
01/08/2018

Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

1 Awst

2yp – 3yp

Sioe Bypedau Professor Panic (Saesneg)

Bydd Professor Panic yn cyflwyno sioe draddodiadol ‘Punch and Judy’ gyda llwyth o gusanau crocodeil.

7 Awst

12.30yp – 3.30yp

Pypedau Vagabondi Helfa drysor a sioe bypedau A pirates life for me (Saesneg)

Dewch yn eich gwisg môr-leidr orau ac ymunwch yn antur helfa drysor y môr-ladron o amgylch yr amgueddfa.

Bydd Capten Mary Macguire yn adrodd ei straeon celwydd golau am fywyd ar y moroedd mawr, gallwch wylio ei llong yn agor o’r gist drysor fawr a darganfod cyfrinach cist Barfgoch.

15 Awst

2yp – 3yp

Sioe Bypedau Fflic a Fflac (Cymraeg)

Dilynwch anturiaethau Fflic a Fflac ar eu gwyliau yn Aberystwyth – sesiwn o hwyl a dysgu gyda phypedau lliwgar.

22 Awst

1yp – 1.30yp

Sioe Bypedau Living Daylights (Cymraeg)

Sioe draddodiadol ‘Punch and Judy’ mewn bwth pren traddodiadol fel yr arferwyd ei pherfformio ar y prom yn Aberystwyth. Disgwyliwch 'swazzles', selsig a slapstic aflafar.

Mae crocodeiliaid cariadus, môr-ladron talog a Punch a Judy yn eich gwahodd i gyd i ymuno yn yr hwyl gyda Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

Pob oedran

£4 plant / £2 oedolion

 

Ffilm a Theatr
07/08/2018

Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

1 Awst

2yp – 3yp

Sioe Bypedau Professor Panic (Saesneg)

Bydd Professor Panic yn cyflwyno sioe draddodiadol ‘Punch and Judy’ gyda llwyth o gusanau crocodeil.

7 Awst

12.30yp – 3.30yp

Pypedau Vagabondi Helfa drysor a sioe bypedau A pirates life for me (Saesneg)

Dewch yn eich gwisg môr-leidr orau ac ymunwch yn antur helfa drysor y môr-ladron o amgylch yr amgueddfa.

Bydd Capten Mary Macguire yn adrodd ei straeon celwydd golau am fywyd ar y moroedd mawr, gallwch wylio ei llong yn agor o’r gist drysor fawr a darganfod cyfrinach cist Barfgoch.

15 Awst

2yp – 3yp

Sioe Bypedau Fflic a Fflac (Cymraeg)

Dilynwch anturiaethau Fflic a Fflac ar eu gwyliau yn Aberystwyth – sesiwn o hwyl a dysgu gyda phypedau lliwgar.

22 Awst

1yp – 1.30yp

Sioe Bypedau Living Daylights (Cymraeg)

Sioe draddodiadol ‘Punch and Judy’ mewn bwth pren traddodiadol fel yr arferwyd ei pherfformio ar y prom yn Aberystwyth. Disgwyliwch 'swazzles', selsig a slapstic aflafar.

Mae crocodeiliaid cariadus, môr-ladron talog a Punch a Judy yn eich gwahodd i gyd i ymuno yn yr hwyl gyda Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

Pob oedran

£4 plant / £2 oedolion

 

Ffilm a Theatr
15/08/2018

Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

1 Awst

2yp – 3yp

Sioe Bypedau Professor Panic (Saesneg)

Bydd Professor Panic yn cyflwyno sioe draddodiadol ‘Punch and Judy’ gyda llwyth o gusanau crocodeil.

7 Awst

12.30yp – 3.30yp

Pypedau Vagabondi Helfa drysor a sioe bypedau A pirates life for me (Saesneg)

Dewch yn eich gwisg môr-leidr orau ac ymunwch yn antur helfa drysor y môr-ladron o amgylch yr amgueddfa.

Bydd Capten Mary Macguire yn adrodd ei straeon celwydd golau am fywyd ar y moroedd mawr, gallwch wylio ei llong yn agor o’r gist drysor fawr a darganfod cyfrinach cist Barfgoch.

15 Awst

2yp – 3yp

Sioe Bypedau Fflic a Fflac (Cymraeg)

Dilynwch anturiaethau Fflic a Fflac ar eu gwyliau yn Aberystwyth – sesiwn o hwyl a dysgu gyda phypedau lliwgar.

22 Awst

1yp – 1.30yp

Sioe Bypedau Living Daylights (Cymraeg)

Sioe draddodiadol ‘Punch and Judy’ mewn bwth pren traddodiadol fel yr arferwyd ei pherfformio ar y prom yn Aberystwyth. Disgwyliwch 'swazzles', selsig a slapstic aflafar.

Mae crocodeiliaid cariadus, môr-ladron talog a Punch a Judy yn eich gwahodd i gyd i ymuno yn yr hwyl gyda Sioeau Pypedau Lliwgar y Coliseum

Pob oedran

£4 plant / £2 oedolion

 

Ffilm a Theatr
22/08/2018

Sacsoffoni

3.30yp – 4yp

Bydd yr athrawon sacsoffon adnabyddus Kyle Horch a Lars Lien ynghyd â’u myfyrwyr gwych yn eich synnu â pherfformiad haf ar y sacsoffon.

Mewn cysylltiad â Musicfest Xtra

Am ddim (croesewir cyfraniadau)


02/08/2018

Caneuon y Môr gyda’r brodyr Hugill a Jez Danks

Drysau’n agor am 7yp

Bydd Phil a Martin Hugill yn ein diddanu mewn noson o siantis y môr, caneuon llongwyr a straeon cerddorol y môr. Magwyd y brodyr yn Aberdyfi, sy’n hen borthladd, ac mae caneuon y môr wedi bod yn gefndir i’w bywydau, o dan ddylanwad eu tad, Stan Hugill, y “prif awdurdod ar siantis”. Dewch i glywed caneuon gwaith y môr a fyddai wedi llifo o’r llongau yn Aberystwyth a thu hwnt. Bydd Jez Danks yn dod â’r siantis yn fyw drwy gasgliad morol Amgueddfa Ceredigion.

£8/£6


04/08/2018

Gweithdy ffotograffiaeth Snapshot

Cymraeg - 10 Awst 11yb – 1yp

Saesneg - 14 Awst 2yp – yp

Teithiwch yn ôl mewn amser a gwisgwch ddillad gwyliau ffasiynol y dyddiau a fu, pwy fyddwch chi? Efallai mai chi yw’r ffotograffydd, neu ai chi sy’n gorwedd yn y gadair glan môr neu’n cael paned o dan y parasol?

Gweithdy i’r teulu

Am ddim (croesewir cyfraniadau)


10/08/2018

Gweithdy ffotograffiaeth Snapshot

Cymraeg - 10 Awst 11yb – 1yp

Saesneg - 14 Awst 2yp – yp

Teithiwch yn ôl mewn amser a gwisgwch ddillad gwyliau ffasiynol y dyddiau a fu, pwy fyddwch chi? Efallai mai chi yw’r ffotograffydd, neu ai chi sy’n gorwedd yn y gadair glan môr neu’n cael paned o dan y parasol?

Gweithdy i’r teulu

Am ddim (croesewir cyfraniadau)


14/08/2018

The Hornettes – Seiniau’r Haf

Drysau’n agor 7.30yp

Dewch i ddathlu seiniau bywiog y chwedegau gyda’r Hornettes.

Ymunwch â nhw a Ric Lloyd ar yr allweddellau am noson yn llawn hwyl, secwins, comedi, wigiau cwch gwennyn a dawnsio i ganeuon poblogidd o gyfnod Motown, grwpiau Merched y chwedegau, a thu hwnt.

£8


17/08/2018