1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125


Gwerin a rŵts

 

Gwerin Aber Clwb

Mae Clwb Gwerin Aber yn gwahodd pawb sy’n dymuno canu, chwarae neu wrando ar noson o gerddoriaeth fyw. Am ragor o wybodaeth ewch i www.aberystwythfolkclub.co.uk

 

 

Ar ddydd Mercher cyntaf a thrydydd dydd Mercher bob mis

Drysau'n ar agor 7yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Cerddoriaeth
16/01/2019 - pharhaol

Dosbarth Yoga - wedi'i ganslo

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
02/05/2019 - pharhaol

Darlunio Portreadau Mynegiannol yn yr amgueddfa gyda Ruth Koffer

Dydd Gwener cyntaf bob mis

10:30am - 12pm

£10 (yn cynnwys deunyddiau) Gweithdai galw heibio. Talu ar y dydd.  

Dosbarth portreadau ymlaciol a chefnogol sy’n addas ar gyfer pob gallu. Datblygwch eich sgiliau arlunio yn y lleoliad ysbrydoledig hwn.  Bydd y pwyslais ar feithrin mynegiant rydd a dychymyg

Croesewir pob gallu.  Yn agored i bawb o 10+oed.

www.ruthkoffer.com

@ruthkofferdrawing

@KofferRuth

Gweithdy
06/09/2019 - pharhaol

Storïau, Cwiltiau a Chranci

26 Hydref 2019 – 4 Ionawr 2020

10am-5pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Arddangosfa o gelfyddydd werinol, lluniau, cwiltiau, ffilm, adrodd hanesion, ffotograffiaeth, llyfrau arlunwyr a chranci (crankie) yw’r arddangosfa Storïau, Cwiltiau a Chranci (Crankie).  Daw’r cyfranwyr o Orllewin Cymru a Gorllewin Virginia ac mae’r arddangosfa yn dathlu’r mudo hanesyddol a chyfoes sy’n cysylltu Cymru, Appalachia a thu hwnt.

Mae’r arddangosfa yn agor ar 31 Hydref am 6pm

Arddangosfa
26/10/2019 - 04/01/2020

Sion Corn

7 & 14 Rhagfyr

11am-3pm

£4.50

Ho, ho, ho Nadolig Llawen! Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei fwthyn Nadolig clyd y gaeaf hwn


07/12/2019

Sion Corn

7 & 14 Rhagfyr

11am-3pm

£4.50

Ho, ho, ho Nadolig Llawen! Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei fwthyn Nadolig clyd y gaeaf hwn


14/12/2019

Cyngerdd Nadolig

7:30pm (drysau’n agor 7pm)

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Ymunwch yn ysbryd yr ŵyl gyda noson ddifyr o ganeuon a dathliadau Nadolig yn yr Amgueddfa gyda’r Showtime Singers ac Adran Gerdd Ysgol Penglais.

Cyngerdd
13/12/2019

Noson Arbennig Nadolig JAS HAKKA

7pm (drysau’n agor 6:30pm)

O flaen llaw £10 / Wrth y drws £12:50

Pumawd Tomos Williams - Blue Note a thu hwnt

Bydd Pumawd Tomos Williams yn perfformio clasuron o'r 1960au sy'n adnabyddus fel cyfnod 'Blue Note'. Bydd caneuon amlwg gan gewri fel Miles Davis, Wayne Shorter, Hank Mobley, Joe Henderson a Horace Silver yn dod yn fyw yn awyrgylch coeth yr Amgueddfa. Perfformiodd Tomos, sy'n hanu o Aberystwyth, gyda'i fand 7Steps yn yr Amgueddfa ym mis Tachwedd 2018 i ystafell orlawn ac roedd yma yn ddiweddar ym mis Medi gyda'i fand jazz/gwerin Cymreig Burum. Ar gyfer y gyngerdd yma mae Tomos wedi ymgasglu nifer o gerddorion mwya amryddawn sîn jazz De Cymru. Bydd yn noson a hanner o jazz crasboeth!

Tomos Williams - trwmped, Joe Northwood - sacs, Dave Jones - piano, Aeddan Williams - bas, Mark O'Connor - drums.

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
14/12/2019

Cerddorion Penglais :Dathliad Nadolig

7:30 pm (drysau’n agor am 7pm)

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Ymunwch â ni am noson o adloniant tymhorol gan gantorion ac offerynwyr o Ysgol Penglais. 

Cyngerdd
16/12/2019

Cracyr Nadolig Hornettes

8pm (7:30pm)

£12

Ymunwch â’r merched mewn noson o hwyl yr ŵyl, cerddoriaeth, gemau a llawer, llawer mwy! Cod gwisg: ewch amdani gyda gwisg ysblennydd Nadoligaidd neu gallwch ddod mewn gwisg Nadoligaidd anffurfiol

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
20/12/2019

Peter Pan (1953)

2pm (drysau’n agor 1:30pm)

O flaen llaw £5/Wrth y drws £6

50 o flynyddoedd yn ôl i’r Nadolig hwn, dangosodd Sinema’r Coliseum ffilm Disney – Peter Pan.  Ymunwch â ni y Nadolig hwn i gael hwyl unwaith eto gyda chrocodeil sy’n tician fel cloc ac i brofi  rhywfaint o hud Tinker Bell.

ARCHEBWCH NAWR

Ffilm a Theatr
22/12/2019

Cabarela Nadolig

7:30pm (drysau’n agor am 7pm)

O flaen llaw £20 / Wrth y drws £24

Gan ruthro drwy Gymru’n gynt na Siôn Corn, daw Cabarela atom am noson o fudreddi a ffraethineb Nadoligaidd drwy gyfrwng y Gymraeg.  

ARCHEBWCH NAWR

Cyngerdd
22/12/2019

Cowbois Rhos Botwnnog

8pm (Drysau'n agor 7.30pm)

£12 / £10

Celebrating 10 years since the release of their second album, Dyddiau Du Dyddiau Gwyn, Cowbois Rhos Botwnnog are setting off on a theatre tour of Wales with a collection of old favourites and new material.

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
28/02/2020