1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125

Arddangosfeydd Cyfredol

Gan i fod yno

20 Gorffennaf - 12 Hydref 2019

10am - 5pm


Gwerin a rŵts

 

Gwerin Aber Clwb

Mae Clwb Gwerin Aber yn gwahodd pawb sy’n dymuno canu, chwarae neu wrando ar noson o gerddoriaeth fyw. Am ragor o wybodaeth ewch i www.aberystwythfolkclub.co.uk

 

 

Ar ddydd Mercher cyntaf a thrydydd dydd Mercher bob mis

Drysau'n ar agor 7yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Cerddoriaeth
16/01/2019 - pharhaol

Dosbarth Yoga

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
02/05/2019 - pharhaol

Gan ei fod yno

 

20 Gorffennaf - 12 Hydref 2019

Bydd yr arddangosfa ‘Gan ei fod yno’ yn edrych ar anturio dynol: yr awydd i fynd y tu hwnt i’r gorwel, dringo’r mynydd, mentro ar draws y cefnfor, hedfan ymhlith y sêr, dargafnod rhywbeth dim ond oherwydd ei fod yno (neu oherwydd fod yna sôn a si ei fod yno). 

Dewch i ddarganfod yr offer a’r peiriannau sydd wedi gwneud hwylio ac anturio’n bosibl a dadorchuddio’r llen ar hanesion y bobl ddewr hynny a gymerodd risgiau eofn wrth iddynt fynd ar drywydd darganfyddiadau newydd. 

10am – 5pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Arddangosfa
20/07/2019 - pharhaol

Darlunio Portreadau Mynegiannol yn yr amgueddfa gyda Ruth Koffer

Dydd Gwener cyntaf bob mis

10:30am - 12pm

£10 (yn cynnwys deunyddiau) Gweithdai galw heibio. Talu ar y dydd.  

Dosbarth portreadau ymlaciol a chefnogol sy’n addas ar gyfer pob gallu. Datblygwch eich sgiliau arlunio yn y lleoliad ysbrydoledig hwn.  Bydd y pwyslais ar feithrin mynegiant rydd a dychymyg

Croesewir pob gallu.  Yn agored i bawb o 10+oed.

www.ruthkoffer.com

@ruthkofferdrawing

@KofferRuth

Gweithdy
06/09/2019 - pharhaol

Wildwood Jack

7:30 pm (drysau’n agor 7pm)

O flaen llaw £6.50/Wrth y drws £7.50

Deuawd unigryw yn cynnwys gitâr acwstig ac iwcalili yw Wildwood Jack.  Mae caneuon melodaidd a dull dihafal y ddeuawd o dynnu’r tannau yn cyfuno dylanwadau cerddoriaeth werin, canu gwlad a cherddoriaeth fyd-eang.  Rydym wrth ein bodd o fedru croesawu’r ddeuawd yn ôl i Aberystwyth. 

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
17/10/2019

Cerddorion Penglais: Ensembles ac Offerynwyr

7:30pm (drysau’n agor am 7pm)

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Ail gyfle i glywed rhai o’r nifer fawr o ensembles llai ac ensembles siambr sydd gan Ysgol Penglais.  Dewch i wrando ar ddoniau lu, wrth i’r grwpiau arddangos y rhaglenni a baratowyd ganddynt ar gyfer cystadlaethau ‘Music for Youth’ ac Eisteddfod yr Urdd. 

Cerddoriaeth
21/10/2019

Noson Beloved - Toni Morrison

7pm - 9pm (drysau'n agor 7pm)

AM DDIM

Noson Beloved: Dathliad croesdoriadol o wleidyddiaeth Toni Morrison yng Nghymru

Mi a alwaf yr hwn nid yw bobl i mi, yn bobl i mi; a’r hon nid yw annwyl, yn annwyl. - Rhufeiniaid 9:25

Fel awdur, ymgyrchydd, athrawes, ac enillydd y Wobr Nobel am Lenyddiaeth, roedd Toni Morrison yn symbol o obaith i ystod eang o bobl o gefndiroedd gwahanol. Mae ei llyfrau, megis Sula (1973), Playing in the Dark (1992) a Beloved (1998) yn cael eu trysori yn enwedig gan fenywod du a’r gymuned hoyw ddu a lleiafrifol ethnig. I dalu teyrnged iddi yn fuan ar ôl ei marwolaeth ac fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon, rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni i ddathlu Toni Morrison a’i dylanwad ar ein cymunedau gwleidyddol ein hunain yma yng Nghymru: 

Digwyddiad cydweithredol yw hwn a drefnir gan Grŵp Ymchwil Astudiaethau Rhywedd Rhyngddisgyblaethol Prifysgol Aberystwyth (IGSRG), Tîm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Prifysgol Aberystwyth,  a Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Ddiwylliannol Feirniadol a Hiliogaeth (CCPR), gyda chefnogaeth Amgueddfa Ceredigion. 

Sgwrs
24/10/2019

Storïau, Cwiltiau a Chranci

26 Hydref 2019 – 4 Ionawr 2020

10am-5pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Arddangosfa o gelfyddydd werinol, lluniau, cwiltiau, ffilm, adrodd hanesion, ffotograffiaeth, llyfrau arlunwyr a chranci (crankie) yw’r arddangosfa Storïau, Cwiltiau a Chranci (Crankie).  Daw’r cyfranwyr o Orllewin Cymru a Gorllewin Virginia ac mae’r arddangosfa yn dathlu’r mudo hanesyddol a chyfoes sy’n cysylltu Cymru, Appalachia a thu hwnt.

Mae’r arddangosfa yn agor ar 31 Hydref am 6pm

Arddangosfa
26/10/2019 - 04/01/2020

Gŵyl Adrodd Stori 2019

Tocyn i holl weithgareddau’r ŵyl £25/gweithgareddau gyda’r nos £10 yr un /digwyddiadau yn ystod y dydd am ddim

Dathlwch gelfyddyd adrodd stori yr hydref hwn, gyda gŵyl sy’n llawn i’r ymylon.  Gyda hanesion yn cael eu llefaru, eu canu, eu darlunio a mwy, bydd hanesyn neu ddau ar gyfer pawb

Manylion llawn...

ARCHEBWCH NAWR


31/10/2019 - 03/11/2019

Gigspanner

7:30 pm (drysau’n agor am 7pm)

O flaen llaw £16/Wrth y drws £18

Gan ymestyn y tu hwnt i ffiniau cynulleidfaoedd gwerin, daw triawd y ffidlwr arobryn Peter Knight i hudo pawb gyda deunydd a gyfansoddwyd ganddynt hwy eu hunain, deunydd a wreiddiwyd yn seiniau Ynysoedd Prydain ac yn rhythmau’r cyhydedd. 

ARCHEBWCH NAWR


05/11/2019

Orpheus

7pm (drysau’n agor 6:30pm)

O flaen llaw £8/Wrth y drws £10

Stori hynafol am gariad, colled ac antur yw Orpehus.  Mae’n hanes am y byd presennol a’r byd i ddod.  Adroddir yr hanes drwy gyfuniad o’r gair llafar a cherddoriaeth wreiddiol, fyw, deimladwy -  rhywbeth rhwng barddoniaeth lafar, gig acwstig a sioe theatr. 

ARCHEBAWR NAWR

Ffilm a Theatr
15/11/2019

Sion Corn

7 & 14 Rhagfyr

11am-3pm

£4.50

Ho, ho, ho Nadolig Llawen! Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei fwthyn Nadolig clyd y gaeaf hwn


07/12/2019

Sion Corn

7 & 14 Rhagfyr

11am-3pm

£4.50

Ho, ho, ho Nadolig Llawen! Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei fwthyn Nadolig clyd y gaeaf hwn


14/12/2019

Cyngerdd Nadolig

7:30pm (drysau’n agor 7pm)

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Ymunwch yn ysbryd yr ŵyl gyda noson ddifyr o ganeuon a dathliadau Nadolig yn yr Amgueddfa gyda’r Showtime Singers ac Adran Gerdd Ysgol Penglais.

Cyngerdd
13/12/2019

Noson Arbennig Nadolig JAS HAKKA

7pm (drysau’n agor 6:30pm)

O flaen llaw £10 / Wrth y drws £12:50

Pumawd Tomos Williams - Blue Note a thu hwnt

Bydd Pumawd Tomos Williams yn perfformio clasuron o'r 1960au sy'n adnabyddus fel cyfnod 'Blue Note'. Bydd caneuon amlwg gan gewri fel Miles Davis, Wayne Shorter, Hank Mobley, Joe Henderson a Horace Silver yn dod yn fyw yn awyrgylch coeth yr Amgueddfa. Perfformiodd Tomos, sy'n hanu o Aberystwyth, gyda'i fand 7Steps yn yr Amgueddfa ym mis Tachwedd 2018 i ystafell orlawn ac roedd yma yn ddiweddar ym mis Medi gyda'i fand jazz/gwerin Cymreig Burum. Ar gyfer y gyngerdd yma mae Tomos wedi ymgasglu nifer o gerddorion mwya amryddawn sîn jazz De Cymru. Bydd yn noson a hanner o jazz crasboeth!

Tomos Williams - trwmped, Joe Northwood - sacs, Dave Jones - piano, Aeddan Williams - bas, Mark O'Connor - drums.

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
14/12/2019

Cerddorion Penglais :Dathliad Nadolig

7:30 pm (drysau’n agor am 7pm)

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Ymunwch â ni am noson o adloniant tymhorol gan gantorion ac offerynwyr o Ysgol Penglais. 

Cyngerdd
16/12/2019

Cracyr Nadolig Hornettes

8pm (7:30pm)

£12

Ymunwch â’r merched mewn noson o hwyl yr ŵyl, cerddoriaeth, gemau a llawer, llawer mwy! Cod gwisg: ewch amdani gyda gwisg ysblennydd Nadoligaidd neu gallwch ddod mewn gwisg Nadoligaidd anffurfiol

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
20/12/2019

Peter Pan (1953)

2pm (drysau’n agor 1:30pm)

O flaen llaw £5/Wrth y drws £6

50 o flynyddoedd yn ôl i’r Nadolig hwn, dangosodd Sinema’r Coliseum ffilm Disney – Peter Pan.  Ymunwch â ni y Nadolig hwn i gael hwyl unwaith eto gyda chrocodeil sy’n tician fel cloc ac i brofi  rhywfaint o hud Tinker Bell.

ARCHEBWCH NAWR

Ffilm a Theatr
22/12/2019

Cabarela Nadolig

7:30pm (drysau’n agor am 7pm)

O flaen llaw £20 / Wrth y drws £24

Gan ruthro drwy Gymru’n gynt na Siôn Corn, daw Cabarela atom am noson o fudreddi a ffraethineb Nadoligaidd drwy gyfrwng y Gymraeg.  

ARCHEBWCH NAWR

Cyngerdd
22/12/2019