1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 612125

Arddangosfeydd Cyfredol

Gan i fod yno

20 Gorffennaf - 12 Hydref 2019

10am - 5pm


Gwerin a rŵts

 

Gwerin Aber Clwb

Mae Clwb Gwerin Aber yn gwahodd pawb sy’n dymuno canu, chwarae neu wrando ar noson o gerddoriaeth fyw. Am ragor o wybodaeth ewch i www.aberystwythfolkclub.co.uk

 

 

Ar ddydd Mercher cyntaf a thrydydd dydd Mercher bob mis

Drysau'n ar agor 7yp

Am ddim (croesewir rhoddion)

 

Cerddoriaeth
16/01/2019 - pharhaol

Dosbarth Yoga

DYDD IAU - 5.15yp - 6.15yp

Dewch i ddarganfod yr heddwch a’r bodlonrwydd sydd tu mewn i chi, yn dawelwch ein hen adeilad hardd. Rydyn ni'n dilyn y ffasiwn newydd o ymarfer yoga mewn amgueddfeydd, ac yn dechrau dosbarth yoga wythnosol yn y Coliseum.

£5

Gweithdy
02/05/2019 - pharhaol

Darlunio modelau mewn gwisg arbennig

4 Mai, 3pm – 4.30pm
1 Mehefin, 3pm – 4.30pm
3 Awst, 3pm – 4.30pm

£10 (yn cynnwys deunyddiau)

Dewch i wella eich sgiliau darlunio yn awyrgylch a naws yr Amgueddfa, gyda gwisgoedd o’r casgliad i ysbrydoli eich dychymyg.  Dan arweiniad yr artist Ruth Koffer.

Croesewir pob gallu.  Yn agored i bawb o 10+oed.

Gweithdy
04/05/2019 - pharhaol

Darlunio o gasgliad yr amgueddfa

31 Mai, 10.30am – 12pm
6 Gorffennaf 3pm – 4.30pm
2 Awst, 10.30am – 12pm

£10 (yn cynnwys deunyddiau)

Datblygwch eich hyder yn eich gallu celfyddydol dan arweiniad yr artist Ruth Koffer ac ymgollwch mewn pethau hynod a hudolus.  

Gweithdy
31/05/2019 - pharhaol

Gan ei fod yno

 

20 Gorffennaf - 12 Hydref 2019

Bydd yr arddangosfa ‘Gan ei fod yno’ yn edrych ar anturio dynol: yr awydd i fynd y tu hwnt i’r gorwel, dringo’r mynydd, mentro ar draws y cefnfor, hedfan ymhlith y sêr, dargafnod rhywbeth dim ond oherwydd ei fod yno (neu oherwydd fod yna sôn a si ei fod yno). 

Dewch i ddarganfod yr offer a’r peiriannau sydd wedi gwneud hwylio ac anturio’n bosibl a dadorchuddio’r llen ar hanesion y bobl ddewr hynny a gymerodd risgiau eofn wrth iddynt fynd ar drywydd darganfyddiadau newydd. 

10am – 5pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Arddangosfa
20/07/2019 - pharhaol

Noson o Haf ar y Teils

 

Gan ddechrau yn yr Amgueddfa, fe fydd Alison Pierse yn eich tywys ar daith gerdded o amgylch brithweithiau Aberystwyth.  Archebwch le yn uniongyrchol gydag Alison www.aberdabbadoo.co.uk

7pm

£8 (yn cynnwys diod)

Sgwrs
29/08/2019

Noson o Haf ar y Teils

 

Gan ddechrau yn yr Amgueddfa, fe fydd Alison Pierse yn eich tywys ar daith gerdded o amgylch brithweithiau Aberystwyth.  Archebwch le yn uniongyrchol gydag Alison www.aberdabbadoo.co.uk

7pm

£8 (yn cynnwys diod)

Sgwrs
12/09/2019

Cerrig Camu

7:30pm (drysau’n agor 7pm)

O flaen llaw £6/ Wrth y drws £8

Mae’r grŵp o gerddorion -Cerrig Camu- yn cyfuno seiniau traddodiadol a chyfoes ein cerddoriaeth genedlaethol gydag ysbrydoliaeth gerddorol o wledydd tramor.  Wrth i’r caneuon gael eu plethu ynghyd drwy gyfrwng y Gymraeg, y Sbaeneg a’r Saesneg, bydd hon yn noson ryngwladol i’w chofio.

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
12/09/2019

8 Niwrnod: I’r Lleuad ac yn Ôl

7pm (drysau’n agor am 6:30pm)

Am ddim

8 niwrnod, 3 awr, 18 munud, 35 eiliad.  Dyna faint barodd y genhadaeth bwysicaf a’r enwocaf i’r gofod. Manteisiwch ar y cyfle arbennig hwn i weld drama ddogfen newydd sbon a gynhyrchwyd gan BBC2 i nodi 50 mlynedd ers cenhadaeth Apollo 11.  Wedi i’r ffilm gael ei dangos, cynhelir sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda Philip Ralph, sgriptiwr y ffilm, sy’n byw’n lleol yng Nghanolbarth Cymru.  Rhaid archebu lle o flaen llaw.   

ARCHEBWCH NAWR

Ffilm a Theatr
13/09/2019

Planetariwm Symudol

 

Dewch i ddargafnod y sêr yn ein planetariwm dros dro. 

Rhaid archebu lle o flaen llaw

12 - 3pm (sesiynau 30 munud)

Yn rhad ac am ddim (croesewir cyfraniadau)

 


14/09/2019

Burum

8pm (drysau’n agor am 7:30pm)

O flaen llaw £10/Wrth y drws £14

Chwechawd jas yw Burum sy’n cyfuno traddodiad gwerin Cymru gyda jas.  Mae’r band yn asio parch dwfn at alawon gwerin gwreiddiol gydag hyblygrwydd a deinameg difyfyr jas – perfformir alawon prydferth, pruddglwyfus ochr yn ochr ag unawdau tanllyd a phatrymau rhythmig dwfn. 

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
20/09/2019

Cerddorion Penglais: Arddangos Doniau

7:30pm (drysau’n agor 7pm)

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Cyngerdd  i arddangos doniau rhai o gerddorion talentog Ysgol Penglais.  Bydd y gyngerdd yn cynnwys offerynwyr, cantorion ac ensembles bach, gan gynnig rhaglen amrywiol. 

Cerddoriaeth
23/09/2019

JAS HAKA Coltrane Dedication

8pm (drysau’n agor am 7:30pm)

O flaen llaw £10/Wrth y drws £14)

Mae’r pumawd Coltrane Dedication a ddaw o Gymru, yn cydnabod pŵer emosiynol cerddoriaeth ddiweddaraf John Coltrane.  Wedi ei ysbrydoli gan y cyfansoddiadau hyn, mae’r pumawd yn cyfathrebu’n bwerus, yn angerddol ac yn swynol drwy gyfrwng cerddoriaeth ddifyfyr. 

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
28/09/2019

Blodau Papur

Mae Clwb Ifor Bach yn hapus iawn i gyhoeddi taith albwm newydd Blodau Papur mewn amryw o leoliadau yng Nghymru. Mi fydd Alys Williams a’i band yn troedio llwyfannau Cymru i befformio caneuon oddi ar eu halbwm cyntaf hir ddisgwyliedig ar ôl llwyddiant eu senglau cyntaf Llygad Ebrill a Tyrd Ata I. Dyma gyfle i brofi llais eneidiol Alys Williams a’i band talentog - Osian Williams, Dafydd Hughes, Aled Hughes a Branwen Williams ar rai o’n llwyfannau mwyaf adnabyddus. Mae’r band yn plethu dylanwadau blues, ffwnc a harmonïau godidog i'w perfformiad byw i greu perfformiad a fydd yn aros yn y cof am amser hir.

8pm (bydd y drysau yn agor 30 munud o flaen llaw)

£12

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
05/10/2019

Wildwood Jack

7:30 pm (drysau’n agor 7pm)

O flaen llaw £6.50/Wrth y drws £7.50

Deuawd unigryw yn cynnwys gitâr acwstig ac iwcalili yw Wildwood Jack.  Mae caneuon melodaidd a dull dihafal y ddeuawd o dynnu’r tannau yn cyfuno dylanwadau cerddoriaeth werin, canu gwlad a cherddoriaeth fyd-eang.  Rydym wrth ein bodd o fedru croesawu’r ddeuawd yn ôl i Aberystwyth. 

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
17/10/2019

Cerddorion Penglais: Ensembles ac Offerynwyr

7:30pm (drysau’n agor am 7pm)

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Ail gyfle i glywed rhai o’r nifer fawr o ensembles llai ac ensembles siambr sydd gan Ysgol Penglais.  Dewch i wrando ar ddoniau lu, wrth i’r grwpiau arddangos y rhaglenni a baratowyd ganddynt ar gyfer cystadlaethau ‘Music for Youth’ ac Eisteddfod yr Urdd. 

Cerddoriaeth
21/10/2019

Storïau, Cwiltiau a Chranci

26 Hydref 2019 – 4 Ionawr 2020

10am-5pm

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Arddangosfa o gelfyddydd werinol, lluniau, cwiltiau, ffilm, adrodd hanesion, ffotograffiaeth, llyfrau arlunwyr a chranci (crankie) yw’r arddangosfa Storïau, Cwiltiau a Chranci (Crankie).  Daw’r cyfranwyr o Orllewin Cymru a Gorllewin Virginia ac mae’r arddangosfa yn dathlu’r mudo hanesyddol a chyfoes sy’n cysylltu Cymru, Appalachia a thu hwnt.

Mae’r arddangosfa yn agor ar 31 Hydref am 6pm

Arddangosfa
26/10/2019 - 04/01/2020

Gŵyl Adrodd Stori 2019

Tocyn i holl weithgareddau’r ŵyl £25/gweithgareddau gyda’r nos £10 yr un /digwyddiadau yn ystod y dydd am ddim

Dathlwch gelfyddyd adrodd stori yr hydref hwn, gyda gŵyl sy’n llawn i’r ymylon.  Gyda hanesion yn cael eu llefaru, eu canu, eu darlunio a mwy, bydd hanesyn neu ddau ar gyfer pawb www.ceredigionmuseum.wales

ARCHEBWCH NAWR


31/10/2019 - 03/11/2019

Gigspanner

7:30 pm (drysau’n agor am 7pm)

O flaen llaw £16/Wrth y drws £18

Gan ymestyn y tu hwnt i ffiniau cynulleidfaoedd gwerin, daw triawd y ffidlwr arobryn Peter Knight i hudo pawb gyda deunydd a gyfansoddwyd ganddynt hwy eu hunain, deunydd a wreiddiwyd yn seiniau Ynysoedd Prydain ac yn rhythmau’r cyhydedd. 

ARCHEBWCH NAWR


05/11/2019

Orpheus

7pm (drysau’n agor 6:30pm)

O flaen llaw £8/Wrth y drws £10

Stori hynafol am gariad, colled ac antur yw Orpehus.  Mae’n hanes am y byd presennol a’r byd i ddod.  Adroddir yr hanes drwy gyfuniad o’r gair llafar a cherddoriaeth wreiddiol, fyw, deimladwy -  rhywbeth rhwng barddoniaeth lafar, gig acwstig a sioe theatr. 

ARCHEBAWR NAWR

Ffilm a Theatr
15/11/2019

Sion Corn

7 & 14 Rhagfyr

11am-3pm

£4.50

Ho, ho, ho Nadolig Llawen! Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei fwthyn Nadolig clyd y gaeaf hwn


07/12/2019

Sion Corn

7 & 14 Rhagfyr

11am-3pm

£4.50

Ho, ho, ho Nadolig Llawen! Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei fwthyn Nadolig clyd y gaeaf hwn


14/12/2019

Cyngerdd Nadolig

7:30pm (drysau’n agor 7pm)

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Ymunwch yn ysbryd yr ŵyl gyda noson ddifyr o ganeuon a dathliadau Nadolig yn yr Amgueddfa gyda’r Showtime Singers ac Adran Gerdd Ysgol Penglais.

Cyngerdd
13/12/2019

Noson Arbennig Nadolig JAS HAKKA

7pm (drysau’n agor 6:30pm)

O flaen llaw £10 / Wrth y drws £12:50

Ydych chi’n dwlu ar jas? Mae cwmni digwyddiadau lleol, sef Adloniant HAKA, yn cynnig gwledd Nadoligaidd  o jas gyda cherddorion jas amlwg o Aberystwyth a thu hwnt a fydd yn dod at ei gilydd yn arbennig ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn. 

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
14/12/2019

Cerddorion Penglais :Dathliad Nadolig

7:30 pm (drysau’n agor am 7pm)

Am ddim (croesewir cyfraniadau)

Ymunwch â ni am noson o adloniant tymhorol gan gantorion ac offerynwyr o Ysgol Penglais. 

Cyngerdd
16/12/2019

Cracyr Nadolig Hornettes

8pm (7:30pm)

£12

Ymunwch â’r merched mewn noson o hwyl yr ŵyl, cerddoriaeth, gemau a llawer, llawer mwy! Cod gwisg: ewch amdani gyda gwisg ysblennydd Nadoligaidd neu gallwch ddod mewn gwisg Nadoligaidd anffurfiol

ARCHEBWCH NAWR

Cerddoriaeth
20/12/2019

Peter Pan (1953)

2pm (drysau’n agor 1:30pm)

O flaen llaw £5/Wrth y drws £6

50 o flynyddoedd yn ôl i’r Nadolig hwn, dangosodd Sinema’r Coliseum ffilm Disney – Peter Pan.  Ymunwch â ni y Nadolig hwn i gael hwyl unwaith eto gyda chrocodeil sy’n tician fel cloc ac i brofi  rhywfaint o hud Tinker Bell.

ARCHEBWCH NAWR

Ffilm a Theatr
22/12/2019

Cabarela Nadolig

7:30pm (drysau’n agor am 7pm)

O flaen llaw £20 / Wrth y drws £24

Gan ruthro drwy Gymru’n gynt na Siôn Corn, daw Cabarela atom am noson o fudreddi a ffraethineb Nadoligaidd drwy gyfrwng y Gymraeg.  Trefnir gan Gigs Cantre’r Gwaelod. 

ARCHEBWCH NAWR

Cyngerdd
22/12/2019