Amgueddfa Ceredigion Museum
  1. Hafan
  2. Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU


Arddangosfa a Digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion

Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd parhaol, mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.

Mae’r arddangosfeydd yn rhad ac am ddim; codir tâl am rai digwyddiadau

Gwybodaeth am docynnau 01970 633088


Seren Morgan Jones - Mae’n Hen Bryd

10yb - 5yp
Ganwyd Seren Morgan Jones yn Aberystwyth.
Gyda menywod yn thema ganolog yn ei gwaith, mae Seren yn creu delweddau gan ddefnyddio elfennau o iaith arluniol glasurol, gyda thro cynnil, ffeministaidd yn ei chynffon.
Mae’r arddangosfa’n dod â phortreadau o ddau gorff o waith blaenorol gan Seren at ei gilydd, sef Llygaid Hanes sy’n cofnodi menywod Cymru o’r 19eg Ganrif, a Portreadau o Brotestwyr sy’n edrych ar suffragettes Cymru ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Bydd darnau o gasgliad gwisgoedd Cymreig yr Amgueddfa, a fu’n ysbrydoliaeth i Seren, hefyd yn rhan o’r arddangosfa.

Am ddim
Arddangosfa
20/01/2018 - 14/04/2018

'Get it Loud in Libraries' yn cyflwyno Gwenno

Drysau’n agor am 2yp

Mae’r prosiect Get it Loud in Libraries yn dod â cherddoriaeth fyw i fannau annisgwyl, ac yma cyflwynir y cerddor a’r ddawnswraig adnabyddus, Gwenno. Mae’n asio ei chefndiroedd Cymreig a Chernywaidd i greu perfformiad unigryw a fydd yn werth ei weld.

£8

Cerddoriaeth
25/03/2018 - 25/03/2018

The Pleasure Garden (1925)

Drysau’n agor am 7.30yp

Yn rhan o Gynhadledd Ymchwilio i Wylwyr Sinema’r Gorffennol, dyma gyfle i fwynhau ffilm fud Alfred Hitchcock, The Pleasure Garden (1925) gyda Stephen Briggs yn cyfeilio’n fyw ar y piano, yn union fel y byddai wedi digwydd yn Aberystwyth 93 mlynedd yn ôl.

PG

Pris £6, Gostyngiadau £5

Ffilm a Theatr
26/03/2018 - 26/03/2018

Gweithdy gwneud mygydau i'r teulu

11yb – 1yp

Pwy hoffech chi fod? Dewch draw i ddod o hyd i gymeriad yn yr amgueddfa a chreu mwgwd eich hun, gan ddefnyddio cardbord a thechnegau collage. Addas i bob oedran

AM DDIM (croeso i chi roi rhywbeth)

Gweithdy
04/04/2018 - 04/04/2018

Darllen ac ysgrifennu hen lawysgrifen gyda Dr Susan Davies

2yp

Dewch i brofi grym y gair o’r newydd yn y darlith a weithdy rhyngweithiol hwn ar gyfer plant ac oedolion. Darlith wych yn olrhain hanes llawysgrifen, cyfle i ddehongli hen lythrennau a geiriau, a rhoi cynnig ar geinlythrennu eich hun. Oedran: 7+

AM DDIM (croeso ichi roi rhywbeth)

Sgwrs
05/04/2018 - 05/04/2018

Who Framed Roger Rabbit

Drysau’n agor am 6yp

Dewch i dreulio peth o’r Pasg gyda Roger Rabbit a’r “Toons” ar eu hantur fythgofiadwy

£6 Gostyngiadau: £5

Ffilm a Theatr
06/04/2018 - 06/04/2018

Stensilio ar ddefnydd gweithdy i'r teulu

11yb – 1yp

Creu wynebau ar ddefnydd gyda stensiliau. Bydd yno amrywiaeth o wahanol bethau ichi eu dewis wrth greu eich cymeriad unigryw eich hun. Ai person, creadur ynteu fwystfil fydd eich un chi? Addas i bob oedran.

AM DDIM (croeso i chi roi rhywbeth)

Gweithdy
10/04/2018 - 10/04/2018

Aber Shorts

Drysau’n agor am 6yp

Drwy gyfosod casgliad o ffilmiau byrion, mae Aber Shorts yn rhoi llwyfan i waith gwneuthurwyr ffilmiau o Aberystwyth a rhannau eraill o Gymru.Hoffech chi ddangos eich ffilm yn y digwyddiad?
Cysylltwch ag aber.shorts@mail.com

Am ddim

Ffilm a Theatr
20/04/2018

Gobaith yn y Rhyfel Mawr

10yb – 5yp

Mae Gobaith yn y Rhyfel Mawr yn olrhain hanes chwe thro y bu i Sefydliad y Bad Achub ddod i’r adwy, a hynny drwy arddangosiadau rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu cyfan.

Dewch i weld y Rhyfel Byd Cyntaf drwy lygaid y rhai hynny oedd yn byw ar arfordiroedd Cymru, Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon a thalu teyrnged i ddewrder gwŷr y Bad Achub a’r rhai a achubwyd. Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys eitemau a hanesion ynglŷn ag arwyr y Bad Achub yng Ngheredigion, gan gynnwys bad achub John a Naomi Beattie.

Arddangosfa
21/04/2018 - 30/06/2018

Gobaith yn y rhyfel mawr - agoriad

2yp
Mae croeso cynnes i bawb yn agoriad yr arddangosfa Hope in the Great War.

Arddangosfa
05/05/2018 - 05/05/2018

All Quiet on the Western Front (1930)

Drysau’n agor am 7yp

I nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, mae All Quiet on the Western Front yn olrhain hanes criw o fechgyn brwd yn Yr Almaen sydd am y cyntaf i fynd i frwydro yn y Rhyfel, ond sy’n fuan iawn yn gweld mor erchyll yw’r lladdfa ar faes y gad. Credir mai hon yw un o’r ffilmiau rhyfel mwyaf grymus erioed.

£6 Gostyngiadau: £5

Ffilm a Theatr
18/05/2018 - 18/05/2018

Antuiaethau ym myd y sgrin: Noswaith yng Nghwmni Deborah Moggach

Drysau’n agor am 7yp
Deborah Moggach fydd yn pori i fyd cyffrous a chythryblus sgriptwyr ffilmiau Hollywood. Mae hi’n enwog am addasu Pride and Prejudice gan Jane Austen ar gyfer y sgrin, ac am addasu ei llyfrau ei hun, hefyd, gan gynnwys The Best Exotic Marigold Hotel a Tulip Fever. Cawn agoriad llygad am fywyd Deborah fel awdur. Bydd modd prynu rhai o’i llyfrau yn y siop hefyd.
Mewn cydweithrediad â Gŵyl y Gelli’.

£8 Gostyngiadau: £6

Sgwrs
25/05/2018 - 25/05/2018